Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji mora obavijestiti Žuti Octopus d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj će kupac navesti svoje ime i prezime, adresu i broj telefona.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, Žuti Octopus d.o.o. u roku obvezuje se u roku od 14 dana od primitka izjave o jednostranom raskidu izvršiti povrat primljene kupoprodajne cijene, a nakon što kupac izvrši povrat kupljene robe. Kupac je kupljenu robu, u slučaju jednostranog raskida ugovora dužan vratiti prodavatelju najkasnije u roku od 14 dana od upućivanja izjave o jednostranom raskidu ugovora. Trošak povrata kupljene robe snosi kupac.